“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023” และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2023”
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

หมายเหตุ:
บรรยายเป็นภาษาไทย ยกเว้นหัวข้อ “Measuring the Success of Sustainability Initiatives” และ “Cyber security: R155, R156” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ / กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

SUPPORTED BY