พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562(PDPA)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ www.thaiauto.or.th เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางสถาบันฯให้ความสำคัญ โดยสถาบันฯรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วบบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พ.ศ. 2565
*** ท่านสามารถดูประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่