Follow

Show
 

EVENTS

INTERMACH & MTA Asia 2020

8 พฤษภาคม  2563 - 26 กันยายน  2563
งานแสดงเครื่อองจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม

SUBCON THAILAND 2020

8 พฤษภาคม  2563 - 26 กันยายน  2563
ซับคอนไทยแลนด์ 2020 เป็นเวทีที่เหมาะสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสนับสนุน งานนี้นำเสนอโอกาสในการเจรจาต่อรองและทำธุรกิจให้กับผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจาก Tier 1 และ Tier 2 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรม New S-Curves
Events more