Follow

Show

ข่าวสาร

เบนซ์ผลิตเอเอ็มจีเพิ่ม หลังบริษัทแม่เยอรมนีวางใจ ย้ำโรงงานแบตฯ ในไทยเริ่มมี.ค.นี้
เบนซ์ฯ ในไทย เล็งประกอบเอเอ็มจีรุ่นอื่นเพิ่ม หลังบริษัทแม่เยอรมนีวางใจ ย้ำ มี.ค. ลุยโรงงานแบตเตอรี่

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

MOTOR VEHICLE RECORD

December 2560
 
Vehicle
Motorcycle
December
Jan.-Dec.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
December
Jan.-Dec.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
157,207
1,988,823
15.77
2.28
152,315
2,055,193
8.68
12.90
Domestic Sales
(Units)
104,302
871,650
20.08
13.38
131,523
1,810,771
5.50
4.17
Export (CBU)
(Units)
95,834
1,139,696
11.28
-4.11
83,382
849,081
-15.32
-8.20
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD
 
AEC
 

INFO GRAPHIC

รวม INFO GRAPHIC น่ารู้ เข้าใจง่าย