Follow

Show

ข่าวสาร

พลังงานจับมือค่ายรถญี่ปุนนำร่องปิกอัพใช้ บี 10 กลางปี
กระทรวงพลังงานเตรียมจับมือ JAMA ค่ายรถญี่ปุ่น นำร่องใช้ไบโอดีเซล บี10 ในรถกระบะภายในกลางปีนี้ "นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย" คาดหนุนความต้องการใช้ซีพีโอเพิ่มอีก 4-5 แสนตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 1 ล้านตันต่อปี ฟากกรมธุรกิจพลังงานคาดออกประกาศใช้บี 10 ปลายปีนี้

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

MOTOR VEHICLE RECORD

February 2561
 
Vehicle
Motorcycle
February
Jan.-Feb.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
February
Jan.-Feb.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
178,237
344,433
15.37
12.28
182,910
365,131
17.03
11.69
Domestic Sales
(Units)
75,466
142,011
10.27
12.99
145,429
300,517
-3.39
0.93
Export (CBU)
(Units)
102,217
184,284
4.05
3.34
85,582
169,585
0.45
-0.73
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD
 
AEC
 

INFO GRAPHIC

รวม INFO GRAPHIC น่ารู้ เข้าใจง่าย