Follow

Show

ข่าวสาร

ศก. โลกฟื้นหนุนส่งออก 'อะไหล่รถ' โตกว่า 6%
สมามคมผู้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย คาดยอดส่งออกชิ้นส่วน-อะไหล่รถยนต์ปีนี้ โต 6-10% จากปีก่อนที่มียอดส่งออกเฉียด 2 หมื่นล้านดอลลาร์ จากภาวะเศรษฐกิจโลก ฟื้นตัวและลูกค้าต่างชาติมั่นใจคุณภาพสินค้าไทย

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

MOTOR VEHICLE RECORD

January 2561
 
Vehicle
Motorcycle
January
Jan.-Jan.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
January
Jan.-Jan.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
166,196
166,196
9.15
9.15
182,221
182,221
6.79
6.79
Domestic Sales
(Units)
66,545
66,545
16.27
16.27
155,088
155,088
5.34
5.34
Export (CBU)
(Units)
82,067
82,067
2.46
2.46
84,003
84,003
-1.91
-1.91
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD
 
AEC
 

INFO GRAPHIC

รวม INFO GRAPHIC น่ารู้ เข้าใจง่าย