Follow

Show

ข่าวสาร

หวั่นชิ้นส่วนรถไทยเจ๊ง ชี้เครื่อง-หม้อนำเสี่ยงสูง แนะใช้ไอทีซีสู่ 'รถไฟฟ้า'
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต สู่รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

อ่านต่อ

บทความ

อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และอุบัติเหตุจากรถกระบะ
ข้อมูลล่าสุดเรื่องรถกระบะและมาตรา 44 หลังจากการขยายเวลาบังคับใช้เป็นหลังสงกรานต์ คือ 1. แคปในรถกระบะนั่งได้แต่ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่ม 2 หรือ 3 จุดแล้วแต่ความเหมาะสม 2. ถ้าต้องนั่งท้ายกระบะให้นั่งได้ไม่เกิน 6 คนโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนประเภทรถยนต์ใหม่ 3. ถ้ามีคนนั่งท้ายกระบะจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกินที่ 80 ก.ม./ช.ม. และห้ามนั่งขอบกระบะถ้าใช้งานบรรทุกของใช้ความเร็วได้ตามปกติ

อ่านต่อ

MOTOR VEHICLE RECORD

October 2560
 
Vehicle
Motorcycle
October
Jan.-Oct.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
October
Jan.-Oct.
Growth
YOY %
Growth
YTD %
Production
(Units)
163,487
1,641,231
1.48
0.21
164,175
1,710,427
5.59
12.76
Domestic Sales
(Units)
68,551
689,266
13.06
11.68
135,575
1,526,190
7.44
3.38
Export (CBU)
(Units)
90,838
940,820
-11.97
-6.29
61,536
683,857
-20.44
-6.22
Remark:
YOY (Year on Year: compare to the same month of this year to the last year)
YTD (Year to date: the accumulate from January to the latest month)
Export of Motorcycle is included CBU & CKD
 
AEC
 

INFO GRAPHIC

รวม INFO GRAPHIC น่ารู้ เข้าใจง่าย