Follow

Show
 

EVENTS

ASEANBIKE powered by EUROBIKE 2019

3 ตุลาคม  2562 - 5 ตุลาคม  2562
งานจักรยานที่ใหญ่ที่สุดของโลก ผนึกกำลังจัดงาน ASEANBIKE powered by EUROBIKE 2019 หวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมจักรยานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเอเชีย ชี้ศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์
Events more