Follow

Show

Electric Venicle Association of Thailand
ประมวลภาพงานสัมมนา
งานเปิดตัวสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
และ สัมมนาขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่อาเซียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อิมแพค เมืองทองธานี