งานบริหารโครงการ

หลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า...เข้าสู่หน้าหลักสูตรต่างๆ (Click
โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน... เข้าสู่หน้าโครงการฯ (Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันยานยนต์ (สำนักงานกรุงเทพฯ) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6028-29 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th,thanin@thaiauto.or.th
เพิ่มเพื่อน   กด like