Follow

Show

สถาบันยานยนต์​ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 - นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์​ ร่วมเป็นสักขีพยาน​พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมกันนี้สถาบันยานยนต์ยังได้นำผลงานการวิจัยด้านยานยนต์​ไฟฟ้า​ร่วมออกบูธจัดแสดงภายในงาน ณ กระทรวง​อุตสาหกรรม​
 
เพิ่มเติม