Follow

Show

สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุน อินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ 2020

สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุน อินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ 2020

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานอินเตอร์แมค 2020 และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “งานอินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สอดรับกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ งานนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดที่อุตสาหกรรมไทยต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมในอนาคต”

นอกจากนี้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานอินเตอร์แมค 2020 และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 ได้กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 ยังคงเป็นงานที่ผู้ประกอบการเรียกร้องให้จัดขึ้น เพราะถือเป็นงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่รวมความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ครบวงจรที่สุด และงานจับคู่ธุรกิจครั้งสำคัญแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ตอบโจทย์ความต้องการทุกมิติด้านอุตสาหกรรม โดยในปีนี้งานอินตอร์แมค 2020 ได้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ครบวงจรด้วย 1,000 แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำปฏิวัติสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 ในส่วนของงานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน จัดภายใต้ธีม “มุ่งสู่ศูนย์กลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโลก” รวบรวมพาวิเลียนชั้นนำจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมจัด BUYER’s VILLAGE รวมผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำมากที่สุดในอาเซียน และโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยานและอู่ซ่อมบำรุง รวมถึงกิจกรรมสัมมนาอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน อินเตอร์แมค 2020 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วน พร้อมเชื่อมโยงสายการผลิตจับคู่ธุรกิจสำคัญที่สุดในอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
เพิ่มเติม