Follow

Show

นิสสันส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้สถาบันยานยนต์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 - นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ จำนวน 2 คัน จาก มร.ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน ประเทศไทย ประธานในพิธีภายใต้ “โครงการการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย” ตามแนวทางและนโยบายของสถาบันยานยนต์ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต และพร้อมกันนี้ นิสสัน ยังได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 1 คัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คัน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คัน อีกด้วย สำหรับใช้เพื่อการศึกษา การวิจัยและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บางนา-ตราด กม.22

 

 

 
เพิ่มเติม