Follow

Show

รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้โตโยต้าเข้าหารือ

รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้โตโยต้าเข้าหารือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าพบ เพื่อหารือประเด็นการบังคับใช้มาตรฐานมลพิษยูโร 6 และนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพิ่มเติม