Follow

Show

ยอดผลิตรถยนต์เดือนมี.ค.พุ่ง 198,000 คัน ด้านส่งออก 117,708 คัน สูงสุดในรอบ 18 เดือน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 198,821 คัน สูงสุดในรอบ 68 เดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.83% ส่งผลให้ 3 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) ผลิตรถยนต์ได้ 561,487 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.04 %
         
ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนมีนาคม 2562 ส่งออกได้ 117,708 คัน สูงสุดในรอบ 18 เดือน ส่งผลให้ 3 เดือนแรกส่งออกรถยนต์ไปแล้ว 299,841 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 1.56% โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรป
         
ขณะที่ยอดขายในประเทศเดือนมีนาคม 103,164 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 8.5% และเพิ่มขึ้น 25.3 % จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 กว่า 37,000 คัน

ที่มา: www.posttoday.com
 
เพิ่มเติม