Follow

Show

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เรื่องการรับบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-354-1587


PDF ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
เพิ่มเติม