เวลา
รายละเอียด
13.00-13.30
ลงทะเบียนและเยี่ยมชมยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาจัดแสดง
 
13.30-13.35
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน
โดย คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ประธานบริษัท สื่อสากล
13.35-13.40
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน
โดย คุณวิชัย จิราธิยุต
ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
13.40-13.50
รายงานความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมฯ
โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
13.50-14.30
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและแผนที่นำทาง
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.30-14.45
ถ่ายรูปร่วมกัน
 
14.45-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
 
15.00-15.30
บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดย ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
15.30-16.00
บรรยายพิเศษ เรื่อง เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
โดย คุณวิชัย จิราธิยุต
ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
16.00-17.30
เสวนา เรื่อง อนาคตและทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
 
  • การวิจัยพัฒนาและแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าไทยและต่างประเทศ
    (ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล, MTEC)
ผู้ดำเนินการเสนวนา
โดย รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
17.30-18.30
เยี่ยมชมยานยนต์ไฟฟ้าที่มาจัดแสดงและชมงาน Motor Expo