Thailand Automotive Institute

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ลำดับที่ รายการ มาตรฐานอ้าง จำนวนวัน
ทดสอบ
หมายเหตุ
1 27-2540 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 15 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
2 50-2558 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก 15 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
3 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 7
4 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
5 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
6 1390-2539 เข็มพืดรีดร้อน 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
7 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้าง 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
8 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
9 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล 3
10 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม 15
11 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
12 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
13 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
14 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม 7
15 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย 7
16 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา. และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
17 2012-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
18 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
19 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
20 2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง 7
21 2223-2558 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป 15
22 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟ สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ 15
23 2508-2555 กระเบี้องดินเผาปูพิ้น กระเบื้องดินเผาเคลือบปุผนังภายในและกระเบื้องดินเผาบุภายนอก 15
24 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ 5
25 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 7
26 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง 7
27 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
28 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง 7
29 1019-2533 สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์ 15
30 1037-2534 สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น 5
31 1055-2556 ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5
32 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง 7 ไม่รวมเตรียมตัวอย่างรายการแรงดึง
33 113-2526 ตะปูตอกไม้ 15
34 1130-2535 ชุดล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อไนลอน 30
35 1131-2535 ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน 30
36 1240-2537 ล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง 30
37 1241-2537 ล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน: ล้อยาง 30
38 138-2535 ลวดผูกเหล็ก 5
39 1425-2540 ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์ 15
40 1483-2540 ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา 15
41 1484-2540 ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย 15
42 2253-2549 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน 15
43 2558-2556 ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย 15
44 368-2558 หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม 7
45 369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ 7
46 880-2560 กระจกโฟลตใส 1
47 965-2560 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 7
48 1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น 7
49 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง 2
50 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ 1
51 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ (เดี่ยว/ผสม) (7 / 14)
52 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ 30 ทำการ
จำนวนวันทดสอบ หมายรวมถึง
การเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบ
การปรับสภาพตัวอย่างทดสอบ ก่อน/หลัง การทดสอบ
การติดตั้ง/ถอดตัวอย่าง