Follow

Show

'สุริยะ' สั่งรื้อแผนหนุน 'อีวี'

ปรับส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า
นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ศสอ.กำลังพิจารณาปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ตอบโจทย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ให้เข้มแข็ง โดยมาตรการส่งเสริมที่ผ่านมา เกือบ 2 ปี ไม่สามารถแก้ปัญหาหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูงเกินไป ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้
         
ดังนั้นต้องออกมาตรการเข้ามาเสริมเพื่อ ให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาต่ำกว่า 8 แสนบาทต่อคัน ซึ่งมาตรการใหม่จะเพิ่มการส่งเสริมเพื่อให้เกิด รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมไปถึงรถสามล้อไฟฟ้า  และรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เพื่อให้มีราคาต่ำลง และคนทั่วไปเข้าถึง ซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ก็ต้องใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้าเหมือนรถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งหากในส่วนนี้ขยายตัวจะเกิดอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
         
"ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีราคา 1.2 ล้านบาท ขึ้นไป เป็นราคาที่สูงทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อยู่ในวงแคบ ไม่ดึงดูดให้เกิดฐานการลงทุนขนาด ใหญ่ในไทย แต่ถ้าตลาดต้องการมากขึ้นจะเกิด การลงทุนผลิตชิ้นส่วนในประเทศ และราคารถยนต์ไฟฟ้าจะลดต่ำลงทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เข็มแข็งในภูมิภาค"
         
ดันลงทุนมอเตอร์-แบต
2.มาตรการเดิมไม่สามารถดึงดูดเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้าหลักเข้ามาลงทุน โดยมาตรการใหม่ จะปรับกฎเกณฑ์ให้ดึงดูดการลงทุนชิ้นส่วน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการ แบตเตอรี่และระบบควบคุมการขับรถ เพื่อ ยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
         
3.ส่งเสริมให้เกิดการตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า มากขึ้น โดยส่งเสริมให้เน้นการผลิตรถยนต์ที่มี ระบบชาร์จไฟฟ้า เช่น รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ที่เสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้า และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ และรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
         
"ที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ขอรับการ ส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฮบริดเป็นหลัก ทำให้มีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่มีปลั๊กเสียบชาร์จ ไฟฟ้าน้อย ดังนั้นต้องปรับมาตรการส่งเสริมให้เกิดการผลิตรถยนต์ที่มีปลั๊กชาร์จไฟฟ้าให้มาก จึงจะเกิดการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าตามมา รวมทั้งจะต้องหารือกับผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้อาคารจอดรถในคอนโดมิเนียม สามารถชาร์จไฟฟ้าได้"
         
ห่วงกระทบรถยนต์สันดาป
แหล่งข่าวจากภาคอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการด้านภาษีและ ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ราคารถยนต์ไฟฟ้า ต่ำลง แต่รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาแพง เพราะค่าย รถยนต์หันไปนำเข้าหรือผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มี ราคาสูง เพื่อไม่ให้แข่งตลาดรถยนต์สันดาปภายใน และไม่ให้กระทบการผลิตรถยนต์แบบเดิม
         
ดังนั้นภาครัฐควรปรับมาตรการส่งเสริมเพื่อให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าต่ำลง รวมถึงการออกไปดึงดูดบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ เพื่อมาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยแข่งขันกับผู้ผลิตรายเดิม ซึ่งราคารถยนต์ไฟฟ้าไม่ต่าง จากรถยนต์ทั่วไปและที่ผ่านมาเทสลาร์ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโมเดล 3 มาสู้กับรถยนต์ บีเอ็มดับบลิวซีรี 3 ได้ในราคาเท่ากัน
        
"ค่ายรถในไทยพยายามคัดค้านนโยบาย ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยเฉพาะอีโคอีวี เพราะกังวลมีรายใหม่มาแข่งขัน รวมทั้งสิทธิประโยชน์นอกเหนือสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทำให้รถยนต์ไฮบริดได้รับสิทธิประโยชน์สูง รวมทั้งไม่ต้องลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า"

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

อ่านต่อ: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/843277
 
เพิ่มเติม