Follow

Show

ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี

IMD ปรับอันดับขีดความสามารถของไทยดีขึ้น 5 อันดับ จากเดิมอันดับ 30 ขยับมาอยู่ที่ 25 ของโลกดีขึ้นในรอบกว่า 10 ปี เผยการลงทุนต่างประเทศและการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจเพิ่มขีดแข่งขัน

วันนี้ (29 พ.ค.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) แถลงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช.กล่าวว่าผลการจัดอันดับจาก 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสูงขึ้น 5 อันดับ จากเดิมอยู่ลำดับที่ 30 มาอยู่ที่อันดับที่ 25 โดยถือเป็นลำดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่ได้อันดับ 1 มาเลเซียอันดับ 22

โดยผลการจัดอันดับของประเทศไทยมีผลการจัดอันดับดีขึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจลดลง 2 อันดับ โดยในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น มาจากการลงทุนจากต่างประเทศที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกฎหมายด้านธุรกิจที่มีการปรับปรุงดีขึ้นก็ช่วยให้ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น

อ่านต่อ... https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836431
 
เพิ่มเติม