Follow

Show

กัมพูชาเล็งวางมาตรฐานใหม่รถนำเข้า

สำนักข่าวท้องถิ่นแขมร์ไทมส์ รายงานว่า กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม รัฐบาลกัมพูชา กำลังวางแผนสร้างมาตรฐานรถยนต์นำเข้า โดยเฉพาะรถยนต์มือ 2 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
         
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากัมพูชายังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานของรถยนต์ในการนำเข้า แม้ว่าจะมีการนำเข้ามาแล้วจำนวนมาก นอกจากนี้ประเทศกัมพูชาไม่ใช่ประเทศ ที่มีการผลิตรถยนต์จึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานในการนำเข้า
         
โพว มาลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง โยธาธิการและคมนาคม ระบุว่า ขณะนี้กัมพูชากำลังเตรียมกำหนดมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม และสถาบันมาตรฐาน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ หารือเกี่ยวกับประเภทยานยนต์ที่กัมพูชาควรนำเข้า ตลอดจนกฎระเบียบระหว่างประเทศ ทั้งนี้กัมพูชาต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบของอาเซียนที่วางไว้ในปี 2566 ด้วย
         
"ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการนำเข้ายานพาหนะให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสากล" โพว มาลี กล่าว
         
ทั้งนี้ การประชุมของกระทรวง โยธาธิการและคมนาคม เมื่อเร็วๆ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานของอาเซียน สำหรับกำหนดประเภทยานยนต์ที่ควรใช้ในประเทศกัมพูชา ซึ่งในปี 2566 อาเซียนจะมีมาตรฐานสำหรับการ นำเข้ายานพาหนะทุกชนิด
         
ขณะที่กัมพูชานำเข้ายานยนต์ ประมาณ 4.5 หมื่นคัน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้แล้ว และเป็นรถยนต์ใหม่ โดยพบว่าจำนวน 4,000 คัน เป็นรถยนต์ใหม่ นำเข้าเพิ่มขึ้น 8-9%
         
ขณะที่รายงานข่าวก่อนหน้า ระบุว่า ปี 2560 กัมพูชามีอัตราการขยายตัวทาง
         
เศรษฐกิจสูงกว่า 9.9% โดยขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก และได้รับประโยชน์จากสถานการณ์เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs ) ทำให้กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในการ ส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้ว
         
ทั้งนี้ ธนาคารชาติแห่งกัมพูชา (The National Bank of Cambodia) หรือ NBC ทำนายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตขึ้น 7% ในปี 2561 สำหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาในปี 2562 จะมีอัตราการขยายตัวที่ 6.79%

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 
เพิ่มเติม