Follow

Show

ดัชนีอุตฯสัญญาณดีต่อเนื่อง 13 เดือน คาด GDP ทั้งปีโต 3-4% ยานยนต์ ยา น้ำตาล อิเล็กฯ หนุน

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ปรับประมาณการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคอุตสาหกรรมปี 2561 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 2-3% เพิ่มเป็นโต 3-4% เนื่องจากมีปัจจัยทั้งการส่งออกและการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มอุตสาหกรรมภาพรวมขยายตัว ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปีนี้ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ 2.5-3%
         
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.61 อยู่ที่ 3.2% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ 5 เดือนแรกของปีนี้ MPI ขยายตัวเป็น 3.8% (5 เดือนแรกปีก่อนขยายตัว 0.4%) และยังเป็นการขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 เนื่องจากการส่งออกเติบโตต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวก ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ยา Hard Disk Drive และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือน พ.ค. อยู่ที่ 69.91 เติบโตสูงสุด
         
สำหรับปัจจัยที่จะมีผลต่อดัชนีฯในเดือน มิ.ย.ที่ได้ติดตามได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมยังไม่มีนัยสำคัญที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยมากนักในระยะสั้น 2-3 เดือน เพราะการขึ้นภาษีนำเข้ายังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และหากจีนและสหรัฐไม่สามารถเจรจาการส่งออกสินค้าเข้าสองประเทศอาจจะไปจากประเทศกลางๆ ที่อ้อมไปไทยก็อาจได้รับอานิสงค์เช่นกัน
         
นอกจากนี้ยังคงต้องติดตามอัตราดอกเบี้ยตลาดโลกที่มีแนวโน้มขาขึ้น แต่เบื้องต้นในส่วนของไทยเองคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติล่าสุดคงไว้ที่ 1.50% จึงเป็นผลบวกมากกว่า ขณะเดียวกันการที่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้วจะเป็นบวกต่อการลงทุนของไทยมากขึ้น
         
สำหรับการคาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมสำคัญไตรมาสที่ 3 ที่ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ที่มา: www.prachachat.net
 
เพิ่มเติม