Follow

Show

ค้านลดภาษีรถนำเข้าอิสระ

โพสต์ทูเดย์ - ส.อ.ท.ไม่เห็นด้วย ลดภาษีรถยนต์นำเข้าอิสระ หวั่นกระทบความปลอดภัยผู้บริโภค ภาครัฐสูญเสีย รายได้ รวมทั้งนักลงทุนอุตฯ รถไม่เชื่อมั่น
         
นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์อิสสระ (เกรย์มาร์เก็ต) เสนอรัฐบาลให้มีการปรับลดอัตราภาษีอากรนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป ตลอดจนขอยกเว้นกฎระเบียบต่างๆ เพื่อทำให้กลุ่มผู้นำเข้าอิสระสามารถประกอบธุรกิจได้ ทางกลุ่มยานยนต์ไม่เห็นด้วย
         
ทั้งนี้ เนื่องจากทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีต่างๆ จำนวนมาก ขณะที่ ผู้บริโภคกระทบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพราะผู้นำเข้าและจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะลงทุนสร้างและ
         
ปรับปรุงเครือข่ายการซ่อมบำรุงต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐาน แต่รถนำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยของภาครัฐ
         
นายครรชิต กล่าวว่า กลุ่มยานยนต์จึงมีขอเสนอ 1.ให้ภาครัฐพิจารณาคงอัตราภาษีศุลกากรนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศอยู่ที่ 80% เนื่องจากการลดภาษีจะทำให้นำเข้ารถยนต์มากขึ้น กระทบรถยนต์ผลิตในประเทศ นอกจากนี้การลดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้ารถยนต์จะส่งผลต่อการเจรจาเขตการค้าเสรีใน อนาคต 2.ขอให้กรมศุลกากรเร่งพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ประเมินราคารถยนต์นำเข้าฉบับใหม่ให้เป็นธรรม
         
ข้อเสนอที่ 3 ขอให้กรมศุลกากร
เข้มงวดการสำแดงราคานำเข้า เพื่อป้องกันสำแดงราคาต่ำ 4.ขอให้กรมสรรพสามิตเข้มงวดการสำแดงราคาขายปลีกแนะนำ 5.ขอให้กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดจดทะเบียนรถจากผู้นำเข้าอิสระเหมือนเจ้าของแบรนด์ 6.ขอให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้มมาตรฐาน
         
สำหรับข้อ 7 ภาครัฐไม่ควรนำหลักภาษีศุลกากรนำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (เอฟทีเอ) ที่เป็นศูนย์มาใช้ เนื่องจากการใช้สิทธิประโยชน์เอฟทีเอต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศจึงจะได้รับสิทธิทางภาษี และ 8.ขอให้ภาครัฐออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 
เพิ่มเติม