บทนำ Automotive Summit 2020 | Thailand Automotive Institute

Follow

Show
Smart Mobility Driving Tomorrow's Society

Automotive Summit 2020
“Pathways to the next-generation automotive value chain”

วัตถุประสงค์และภาพรวมการจัดงาน

กว่า 6 ทศวรรษที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพัฒนาขึ้นเป็นประเทศผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำศูนย์กลางการผลิต และการส่งออกสินค้าด้านยานยนต์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีความท้าทายใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Mobility) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของการแข่งขันในระดับโลกเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ และยังเป็นความท้าทายที่มีนัยยะสำคัญต่อผู้ผลิตแบบดั้งเดิม การกำหนดนโยบายในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมในประเทศมีส่วนสร้างความต้องการอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ทั้งในด้านความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Automotive Summit 2020 สุดยอดงานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ในระดับโลก และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยในปีนี้ Automotive Summit 2020 ครั้งที่ 8 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Pathways to the next-generation automotive value chain โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นนำเสนอการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและการผลิตในยุคของการเป็นยานยนต์สมัยใหม่ นำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการนำเสนอการขับเคลื่อนนวัตกรรม และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับความรู้ในการก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการใช้งานยานยนต์ร่วมกัน เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของยานพาหนะ เพื่อการเป็น Smart mobility รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ในปีนี้สุดยอดงานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive Summit 2020 มีหัวข้อหลักที่น่าสนใจ อาทิ เทคโนโลยีล้ำสมัยของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีขั้นที่สูงขึ้นไปใช้ ที่ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต และกรณีศึกษาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligent (AI) และเทคโนโลยี the Internet of Things (IoT) technology ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อที่จะเชื่อมโยงผู้คนในการเดินทาง ทั้งนี้องค์ความรู้เหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในการกำหนดนโยบาย และผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับตัวสู่ยุคของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

วันและเวลาวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ร่วมจัดโดย

ใครที่ควรเข้าร่วม?

  • ผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
  • ผู้ที่เกียวข้องในอุตสาหกรรม สมาคม และองค์กรที่มีบทบาทในการผลักดันเทคโนโลยี สาธารณูปโภคและการให้บริการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  • ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล
  • สื่อมวลชน

ทำไมจึงห้ามพลาด?

  • คุณจะได้พบกับการกรณีศึกษาและการนำไปปฏิบัติที่เกียวกับยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยี การเชื่อมต่อของยานพาหนะ (Connected) และการขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous) รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตขั้นที่สูงขึ้นจากวิทยากร
  • คุณจะได้รับรู้เทคโนโลยีในการทดสอบ รวมถึงกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ และความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม
  • การสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้บริหารในธุรกิจชั้นนำ รวมไปถึงเจ้าหน้าอาวุโสจากหน่วยงานรัฐบาล และผู้ประกอบการต่างๆ

หมายเหตุ

  • บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา
  • สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งจำนวนจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์แก่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า