Follow

Show

เดินหน้าประเทศไทย "เดินหน้าไทยฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร" (พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560)เผยแพร่เมื่อ 30 มี.ค. 2017

ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
March 30, 2017

 
Video more